► O FIRMĚ  
  ► FOTOVOLTAICKÉ
    SYSTÉMY
 
  ► REFERENCE  
   
  kde nás najdete:  
   
   
  tel.: 224 315 576  
  fax: 224 316 066  
  rmplan@rmplan.cz  
FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY
Jedná se obecně o soubor fotovoltaických (FV) panelů, měničů, konstrukčních a jistících prvků a kabeláže. Tento systém je schopen vyrobit elektrickou energii ze slunečního záření dopadajícího na FV panely. Fotony slunečního záření předávají svoji energii elektronům v P-N přechodu křemíkového článku, čímž vzniká na panelech stejnosměrný (ss) el. proud a napětí. Při vhodném seriovo-paralelním zapojení panelů a propojení na měnič je dosahováno max. účinnosti přeměny ss napětí na střídavé napětí o frekvenci 50 Hz. Tato vyrobená el. energie může být využita dvěma způsoby a podle způsobu dodávky do elektrorozvodné sítě se tedy rozlišují tato připojení :
1. off-grid – ostrovní systém (bez připojení na el. rozvodnou síť) – např. na chatách nebo jiných objektech bez el. přípojky.
2. on-grid – připojení na el. rozvodnou síť samostatnou přípojkou. Tento způsob umožňuje prodej el. energie distribuční společnosti za státem garantovaných zvýhodněných podmínek (dle režimu výkupních cen nebo režimu zelený bonus).

SLUŽBY A PROJEKTOVÁ ČINNOST V OBORU FOTOVOLTAIKA

Projektová dokumentace :
     - studie realizovatelnosti (S)
     - kompletní autorizovaná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR, DSP) – v rozsahu dle vyhlášky 485/2008, pro větší instalace nebo v případě potřeby
       vč. statického posudku
     - projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a skutečného provedení stavby (DSPS)

Inženýring :
     - vyřízení žádosti o připojení k el. distribuční soustavě
     - vyřízení stavebního povolení (vč. všech vyjádření dotčených úřadů dle požadavku stavebního úřadu)
     - zajištění revize el. zařízení
     - vyřízení licence pro prodej elektřiny u ERÚ
     - příprava smlouvy na dodávku el. energie s distribuční společností

PŘÍKLADY INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Instalace na budovách – bytové a administrativní objekty, školy, haly apod.
(foto z přípravy vlastního systému na bytovém domě v Praze 6)

       
Bytový dům P6   Ženeva – půjčovna lodí   Ženeva – půjčovna lodí   Ženeva - parking   Ženeva - parking

Integrace do budov
(foto ze studijní cesty po švýcarských instalacích v r.2008)

     
Zurich - mensa Migros   Zurich - mensa Migros   Rigi Kulm - hotel   Rigi Kulm - hotel

Instalace na volných plochách
(foto z exkurze po fotovoltaických elektrárnách na jižní Moravě v r.2009)

   
FVE Zlín 200 kW   FVE Ostrožná Lhota 2,25 MW   FVE Dubňany 2,1 MW