► O FIRMĚ  
  ► FOTOVOLTAICKÉ
    SYSTÉMY
 
  ► REFERENCE  
    Administrativní budovy  
    Bydlení, hotely  
    Obchodní centra  
    Občanské stavby  
    Průmysl, energetika  
   
  kde nás najdete:  
   
   
  tel.: 224 315 576  
  fax: 224 316 066  
  rmplan@rmplan.cz  
ADM. BUDOVA EMPIRIA, PRAHA 4 – PANKRÁC /projekt M+R/
– rekonstrukce administrativní budovy, druhé nejvyšší v ČR (výška 104 m). Budova byla postavena v 80.letech minulého století jako sídlo PZO Motokov
a má renomé architektonicky velmi zdařilé stavby. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2001, po událostech z 11.září 2001 byla rekonstrukce upravena na nejvyšší standart požární bezpečnosti dle nabytých poznatků z těchto událostí. V technologické části objektu je kotelna o výkonu 8,6 MW, zdroj chladu,
VZT jednotky, v kancelářské části objektu instalace podstropních fancoilů na 27 podlažích s IRC individuální regulací místností. Pro řízení navržen řídící systém Honeywell s podstanicemi Excel 10, Excel 50, Excel 500 a nadřazenou řídící centrálou EBI.

TECHNICKÝ BLOK ŘLP PRAHA /projekt M+R, techn.elektro/
– rekonstrukce administrativně-provozní budovy Řízení letového provozu s řídící věží na Letišti Praha. V technologické části objektu je výměníková stanice, zdroje chladu, strojovny VZT, v kancelářské části objektu přeměna tlakové regulace u více než 500 parapetních indukčních jednotek na elektronickou regulaci, IRC individuální regulace místností. Pro řízení navržen řídící systém Honeywell s podstanicemi Excel 50, Excel 500 a nadřazenou řídící centrálou EBI. Rekonstrukce v několika etapách v letech 2000 až 2003.

IATCC JENEČ /projekt M+R, integrace slaboproudých systémů/
– novostavba administrativně-provozní budovy Řízení letového provozu v Jenči u Prahy, v době uvedení do provozu nejmodernější středisko v Evropě. V technologické části objektu jsou 3 kotelny, 3 zdroje chladu a větší množství VZT jednotek, vše v zálohovaném provozu pro jednotlivé systémy budovy (1.a 2.systém pro zařízení související s letovým provozem, nesystém pro ostatní provozy). V kancelářské části objektu instalace více než 300 parapetních nebo podstropních fancoilů s IRC individuální regulací místností. Pro řízení navržen řídící systém Honeywell s podstanicemi Excel 10, Excel 50, Excel 500 a nadřazenou řídící centrálou EBI. Integrace M+R a všech slaboproudých systémů do dvou centrál BMS s redundantním provozem. Velikost systému přes 4000 fyzických datových bodů. Uvedení do provozu v r.2006.

ŠKODŮV PALÁC, PRAHA 1 /projekt M+R, techn.elektro/
– zbudován na přelomu 20. a 30.let minulého století jako administrativní budova pro generální ředitelství Škodových závodů, autorem návrhu byl prof. Janák. Již ve své době se jednalo o velkorysé stavební dílo, zastavěná plocha je cca 5 000 m2, má 2 podzemní a 7 nadzemních podlažích, celková užitná plocha je téměř 28 000 m2. Rekonstrukce proběhla v r.2006 pro sídlo Magistrátu hl. m. Prahy. V technologické části objektu je kotelna o výkonu 1,8 MW a 2 podružné předávací stanice, větší množství většinou nových VZT jednotek, fancoilů, splitů a další technologie. Pro řízení navržen řídící systém TAC s podstanicemi Xenta 400 a nadřazenou řídící centrálou, velikost systému přes 800 datových bodů. Uvedení do provozu v r.2006.